Václav Petříček

Doc. Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc., narozen 13. května 1944.
V roce 1962 vystudoval SPŠ strojní v Chrudimi, v roce 1967 promoval na VUT v Brně, studium matematiky si prohloubil na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně, v roce 1990 obhájil kandidaturu v Ekonomickém ústavu ČSAV a v roce 2004 habilitoval na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha. Praxi začínal v podniku Rubena Náchod jako konstruktér, krátce pracoval ve Federaci dětí a mládeže okresu Náchod, v roce 1972 nastoupil na Státní plánovací komisi, v roce 1990 se stal náměstkem ministra na Federálním ministerstvu hospodářství a od 22. 7. 1992 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu a vedoucím úřadu ministerstva. 28. září 2003 mu byl u příležitosti otevření kostela Sv. Mikuláše udělen statut Čestného občanství obce Svojanov. Zasloužil se o celkovou rekonstrukci starosvojanovského kostelíka, podařilo se mu oslovit a pro městys Svojanov zainteresovat několik podnikatelských subjektů.