Marie Živná

Studentka vysoké školy narozená r. 1949, se stala v roce 1974 obětí zvůle komunistického režimu.
https://www.tparents.org/Library/Unification/Talks3/Zivna/Zivna-1112200.htm
https://www.tparents.org/Library/Unification/Talks3/Zivna/Zivna-1112200.htm