Kaple sv. Maří Magdalény

Poutní místo se zbytky gotického kostelíka, je v myslích lidí „Majdalenka“, stojí na katastru obce Předměstí a patří svojanovské farnosti. Kapli tvoří zachovalé kněžiště zříceného kostela. Podle lidové tradice je to snad pozůstatek kláštera založeného královnou Kunhutou, který zanikl v husitských válkách.
Později zde hledali útočiště poustevníci, kteří se starali jak o kostel, tak také o studánku s léčivým pramenem pod kostelem a lázně u ní.
Po některém z nich zůstal na stěně kaple nápis „Nic není na světě jistější, nežli smrt“. V roce 1653 opravili kostel svojanovští naposledy.
V 18. století zpustl, zanikla poustevna i lázně. V roce 1786 byl zrušen a jeho jmění bylo použito na stavbu kostela ve Svojanově. Jeden zvon z Majdalenky byl dán do Rohozné a jeden do radnice ve Svojanově, kde se při velkém požáru v roce 1842 roztavil. Okolo roku 2000 byla, díky finančnímu daru, znovu opravena střecha a zdi „Majdalenky“. V roce 2006 se na „Majdalence“ začalo opět pracovat. Zdi kostela jsou nyní opatřeny šindelovou stříškou a uvnitř objektu je postavena malá poustevna. Studánky s léčivým pramenem zatím nikdo neobnovil, ty čekají na svého mecenáše. „Majdalenka“ je po staletí pro celé okolí slovo znamenající pouť jak s duchovním zastavením, tak radostí, zábavou, setkáváním spousty lidí ze širokého okolí na jindy tichém a tajemném místě. „Majdalenka“ to je horký letní den se slavnou bohoslužbou, hudbou, trhovci, žízní i s posezením pod stromy. „Majdalenku“ milují bouřky. I ty tam můžete v červencovém dni potkat.