Kostel sv. Mikuláše

Ve stínu královského hradu, který založil Přemysl Otakar II. kolem roku 1260 na zemské stezce spojující Čechy s Moravou, objevíme poklad gotického umění s výmalbou z doby vlády Otce vlasti Karla IV., kostel sv. Mikuláše.
Nově opravený a restaurovaný kostel se stává výmluvným svědectvím kulturní a náboženské velikosti našeho středověku. Kostelní věže a věžičky i sám gotický lomený oblouk jsou výmluvným orientačním symbolem, který ukazuje vzhůru. Byly a jsou výzvou, abychom se napřímili a hleděli vzhůru za horizont všedních dnů, nezdarů i porážek.
Díky odborné a pečlivé práci restaurátorů, jako i dalších řemeslníků, za velkorysé finanční podpory řady společností můžeme i my při našich cestách obdivovat nově navrácený skvost.
Kostel sv. Mikuláše je jedinečné místo, kde se otiskla a dodnes dochovala představa našich předků o světě a o Bohu.

Kostel můžete navštívit :
• po dohodě s pracovníkem infocentra Svojanov nebo na
tel. 731 612 078, 605 471 759

TURISTICKOU ZNÁMKU MŮŽETE ZAKOUPIT V INFOCENTRU SVOJANOV