Kostel sv. Mikuláše

Ve stínu královského hradu Svojanov stojí kostel sv. Mikuláše, poklad gotické architektury ze 13. stol. a gotického umění z doby vlády Otce vlasti Karla IV. V roce 1680 až 1682 prošel barokní přestavbou, která narušila původní architekturu, ale zachránila jej před zchátráním.
V té době byla postavena zděná brána a okrouhlá kostnice. Za dalších 130 let byl opět opravován, protože se propadala střecha. V roce 1826 byla přistavěna nová zvonová věž. V roce 1924 při běžné údržbě tohoto kostelíku byly objeveny gotické nástěnné malby. Kostel byl ve špatném stavu, dovnitř teklo, protože střechy byly shnilé. Stavební úpravy skončily roku 1932. O obnovu fresek se postaral akademický malíř Max Duchek. Po roce 1948 začala opět šindelová střecha na věžích propouštět vodu a vlhkost ničila opravené fresky. Postupně byly opraveny střechy a kostel dostal v roce 1978 venkovní omítku. Po roce 1999 se pan Ing. Václav Petříček CSc. ujal těžkého úkolu. Zajistit, aby byl znovu důkladně a odborně opraven celý kostel, včetně freskové výzdoby. Rozsáhlá rekonstrukce stavby i vnitřní výmalby a inventáře proběhla v letech 1999 až 2003 a penězi na ni přispělo 23 dárců a sponzorů.