Boží muka

Stojí nad osadou Korýtka, při cestě na hrad přes kopec Pupek.
Je několik variant, z jakého důvodu tento původní kamenný svědek historie vznikl.
• Někdo říká, že je tam proto, že odsud je vidět až do Boskovic na hrad a že je z doby, kdy byli pánové z Boskovic správci a potom majiteli hradu Svojanova, a tak si mohli dávat ohněm znamení.
• Někdo říká, že v prohlubni bývalo v noci světýlko, aby pocestní, kteří šli nocí, měli orientační bod.
• Někde se píše, že tam byli pochováni lidé, kteří zemřeli na mor a nemohli být pochováni na hřbitově.
•Někde se píše, že byl postaven na památku rodiny Doležalovy ze dvora Na skale, která byla v tomto místě vyvražděna, když se před švédským vojskem chtěla schovat na hradě Svojanově. Zachránil se jen hospodář s desetiletým synem, se kterým zaháněl dobytek, aby jej schoval do Olšin a tyto Boží muka postavil právě on. Jsou symbolem Kristova utrpení i dávného utrpení zdejších obyvatel.