Jan Timovty

Příslušník Čs. armády, který po boku generála Ludvíka Svobody prošel válečnou cestu osvobození ČR 1944 – 1945 a domov našel ve Starém Svojanově, se narodil se 20. září 1919 na Zakarpatské Ukrajině ve vesnici Klačanovo. 20. března 1944 vstoupil do 3., čs. samostatné brigády v Sovětském svazu, s níž odjel na frontu pod vedením generála Ludvíka Svobody a osobně působil po jeho boku.
Bojoval u Krosny, Dukly, Dukelského průsmyku a se svojí jednotkou se účastnil všech bojů na území ČSR včetně posledních bojů u Kroměříže. U Dukelského průsmyku byl raněn.
11. listopadu 1945 byl demobilizován a po odsunu Němců přidělen do Jedlové jako správce statku. Téhož roku přijal v Brně československou státní příslušnost a jméno Jan Timovty a 29. dubna 1946 se přiženil na zemědělskou usedlost do Starého Svojanova.