Kulturní dění v roce 2022

Plán akcí kulturního výboru městyse na rok 2022,
kdy si připomínáme 735 let od první písemné zmínky o Svojanově:

Tříkrálová sbírka
Vítání do života
Obecní ples
Dětský karneval
Pálení čarodějnic
Vzpomínka výročí požáru 1842
Stavění májky
Závišova škorně
Vernisáž prázdninové výstavy Terezie Uherkové
Zahájení léta – dětský den, taneční zábava
Benefice P. Filipovská
Letní kino
Putování Františka Povídálka
Zájezd
28. říjen
Sejdeme se na radnici
Setkání s panem B. Březovským a J. Vrchlickým
Mikuláš
Lucie
Adventní koncert
Svojanovské vánoce
Vánoční bruslení

Realizace kalendáře městyse 2023, pf 2023, Svojanoviny letní a zimní vydání, umístění knihobudky

Podrobnosti o uskutečnění akce budou včas zveřejněny a to i v závislosti na vládním protiepidemickém opatření Covid-19 .