Symboly městyse

Znak a vlajka městyse
V roce 2006 obecní zastupitelstvo rozhodlo o vypracování návrhu vlajky městyse. Návrh byl zaslán v roce 2006 podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který doporučil tyto symboly v navrhované podobě udělit. Vlajka byl městysi udělen 25. května 2006. 

Symboly odpovídají následujícímu popisu:

Vlajka: Červený list s dvouocasým vzpřímeným kráčejícím lvem v žerďové polovině u horního okraje listu a se šesti vlajícími klíny s vrcholy ve druhé třetině délky listu, vše bílé. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak městyse