Hutě

Hutě leží v údolí Křetínky, ze kterého se prolamují boční údolí Roudníky a Jezdiny a kde hraniční potok mezi Čechami a Moravou tvoří také hranici městyse. Osada měla původně jen dva domy, mlýn
a jednu zemědělskou usedlost. Od počátku 18. století byli ve mlýně Ehrenbergerovi a stejně dlouho byli na svém podsedku sousedé Tesařovi. Současný majitel čísla 2 je prapra…vnuk Tesařových.
Dnes tu stojí dvanáct domků.

V polovině 19. století zde stály tři domy, ve kterých žilo 24 osadníků. V té době tu byla dolována tuha /grafit/. Krásnou ukázkou práce tehdejší manufaktury na zpracování grafitu jsou kamna, která můžeme vidět
na hradě Svojanov. Z tuhy vyráběli také kuchyňské nádobí, umělecké ornamenty, sochy a vázy. Přečištěnou tuhu odváželi v bečkách
do Anglie. Vypráví se, že v Roudníkách žili důlní mužíci, kteří bránili pronikání lidí do podzemních tajemství. Dnes jsou štoly zasypané.
Při procházce touto krásnou přírodou nám dávnou dobu těžení tuhy připomenou už jen zbytky štol.
Druhým údolím po levé straně jsou Jezdiny, kde rostou vzácné druhy rostlin jako sasanka chlumní, konvalinka či střevičník pantoflíček.
Současné Hutě jsou jako v minulosti. Dýchají klidem a domky svítí čistými fasádami.