Hutě

Hraniční potok mezi Čechami a Moravou tvoří také zároveň hranici obce. Z údolí Křetínky se do obou stran prolamují boční údolí. První po levé straně jsou Roudníky, ve kterých se dolovala již na počátku 19.století tuha, která se zpracovávala na hradě Svojanově, a také se vyvážela až do Anglie.
V údolí leží osada Hutě, která měla původně jen dva domy, mlýn a jednu zemědělskou usedlost. 
Od počátku 18.století byli ve mlýně Ehrenbergerovi a stejně dlouho byli na svém podsedku sousedé Tesařovi . Současný majitel čísla 2 je prapra…vnuk Tesařových.
Dnes tu stojí dvanáct domků, ve kterých žije osmnáct trvale přihlášených občanů. Ovšem podle Statisticko-topografické knihy Královehradecké diecéze od Josefa Antonína Šrůtka vydané v roce 1857 zde stály tři domy, ve kterých žilo 24 osadníků. V té době tu byla dolována tuha/grafit/. Krásnou ukázkou tehdejších manufaktur na zpracování grafitu jsou kamna, která můžeme vidět na hradě Svojanov. 
Dalším údolím po levé straně jsou Jezdiny, kde rostou vzácné druhy rostlin jako sasanka chlumní, konvalinka nebo střevičník pantoflíček.

Dolování tuhy v Hutích
K řece Křetínce se svažuje několik překrásných údolí.V Hutích to jsou Roudníky.V Roudníkách se dolovala tuha.Vytěženou tuhu odváželi do továrny na tuhové zboží na Předměstí.Vystavěl ji tehdejší majitel panství svojanovského Martin Dlouhý.Z tuhy vyráběl kuchyňské nádobí,umělecké ornamenty, sochy a vázy.Přečištěnou tuhu odvážel v bečkách do Anglie. Vypráví se,že v Roudníkách žili důlní mužíci,kteří bránili pronikání lidí do podzemních tajemství.Dnes jsou štoly zasypané.Při procházce touto krásnou přírodou nám dávnou dobu těžení tuhy připomenou už jen zbytky štol.