Zastupitelsvo

Volební období 2018 – 2022

LUKÁŠ HAVLÍČEK – starosta – 731 612 076 – svojanovhavlicek@seznam.cz

ING. MICHAEL JEDLIČKA – místostarosta – 605 847 323 –MichaelJedlicka@email.cz

MGR. IVA LEINWEBEROVÁ – pozemkový výbor – 776 128 583 – iva.leinweberova@seznam.cz

JIŘÍ MORAVEC – kontrolní výbor – 731 067 519 – moravec815@seznam.cz

MIROSLAV GRACIAS – finanční výbor – 739 244 495 – gracias@pos.cz

MGR. PETRA RESLEROVÁ – kulturní výbor – 608 528 645 – petraresler@seznam.cz

JANA BAČOVSKÁ – sociální výbor – 736 761 595 – janabac@post.cz

Jednací řád zastupitelstva

Jednacím dnem zastupitelstva městyse je středa 18 hod., datum podle svolání schůze starostou. Každé jednání zastupitelstva je veřejné.
Úřední doba starosty a místostarosty – každou další středu od 18 hod.