Zastupitelsvo

Volební období 2022 – 2026

Jméno, příjmení   Funkce, předseda výboru telefonní číslo e-mail
Lukáš Havlíček  starosta     731 612 076svojanovhavlicek@seznam.cz
Ing. Michael Jedlička  místostarosta 605 847 323MichaelJedlicka@email.cz
Marie Jedličková   finanční výbor 603 450 743mariejedlickova@mujbox.cz
Mgr. Petra Reslerová     kulturně sociální výbor 608 528 645petraresler@seznam.cz
Petr Vydra   kontrolní výbor 724 817 241VYDRA.TRUHLARSTVI@seznam.cz
Mgr. Josef Gracias   dotační výbor 603 206 175josefgracias@gmail.com  
Petr Dvořák pozemkový výbor 737 550 859 pitdvorak@seznam.cz

Jednacím dnem zastupitelstva městyse je středa 18 hod., datum podle svolání schůze starostou. Každé jednání zastupitelstva je veřejné.

Úřední doba starosty a místostarosty – každou středu od 18 hod.

Jednací řád zastupitelstva