Zastupitelsvo

Volební období 2018 – 2022

Ing. Josef Gracias – starosta – 731 612 077 – aksv@nextra.cz

Lukáš Havlíček – místostarosta – 731 612 076 – svojanovhavlicek@seznam.cz

Mgr. Iva Leinweberová – pozemkový výbor – 776 128 583 – iva.leinweberova@seznam.cz

Jiří Moravec – kontrolní výbor – 731 067 519 – moravec815@seznam.cz

Miroslav Gracias – finanční výbor – 739 244 495 – gracias@pos.cz

Ing. Michael Jedlička –požárněbezpečnostní výbor – 605 847 323 –MichaelJedlicka@email.cz

Mgr. Petra Reslerová – kulturní výbor – 608 528 645 – petraresler@seznam.cz