Zastupitelsvo

Volební období 2018 – 2022

Jméno,
příjmení
Funkce, předseda výboru telefon.číslo e-mail
Ing. Josef Gracias  starosta     731 612 077 aksv@nextra.cz
Lukáš Havlíček    místostarosta 731 612 076  svojanovhavlicek@seznam.cz
Mgr. Iva Leinweberová   pozemkový 776 128 583 iva.leinweberova@seznam.cz
Mgr. Petra Reslerová     kulturně sociální 608 528 645 petraresler@seznam.cz
Jiří Moravec     kontrolní 731 067 519moravec815@seznam.cz
Miroslav Gracias     finanční 739 244 495 gracias@post.cz
Ing. Michael Jedlička  požárně bezpečnostní 605 847 323MichaelJedlicka@email.cz

Jednacím dnem zastupitelstva městyse je středa 18 hod., datum podle svolání schůze starostou. Každé jednání zastupitelstva je veřejné.
Úřední doba starosty a místostarosty – každou další středu od 18 hod.