Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel byl postaven na místě gotické kaple sv. Petra, která byla zbořena i s vedle ní stojící zvoničkou roku 1786. Výstavba byla zaplacena ze jmění zrušeného kostela sv. Marie Magdaleny u Hlásnice. Farářem byl v době stavby kostela Mansuetus Paulisch. Vybavení kostela je většinou z počátku 19. století. Starší je monstrance z roku 1698 s erbem Zárubů z Hustiřan, barokní cínové svícny – dar Václava a Anny Rašínových z roku 1664 a gotická křtitelnice z původní kaple.
Na věži ještě před druhou světovou válkou visel zvon datovaný rokem 1597 od zvonaře Jana Benešovského. Pozornost zaslouží i obraz
sv. Jana Nepomuckého od vlámského malíře Antona Schoonjanse. Stavba stojící na návrší nad městečkem byla dokončena v roce 1788 a vždy byla, ve srovnání s ostatními budovami, nespornou dominantou obce. Ovšem kostel byl ukryt za alejí lip a pomalu chátral. Ale naštěstí
se našlo pár lidí, které neodradilo zdlouhavé vyjednávání s památkáři a ostatními institucemi. V letech 1997 – 1999 byly čerpány dotace
z památkového ústavu na střešní fond, protože právě střecha byla
v dezolátním stavu a postupně trpěly nejen stropy, ale celá statika budovy. Přestože nikdo nevěděl, jestli se podaří zajistit prostředky
na celkovou rekonstrukci, byl vypracován projekt. V rámci projektu byl statikem kostel uzavřen a tehdy se začaly věci trochu hýbat. Statické zajištění bylo nevyhnutelné a postupně následovala další nezbytná oprava střechy a věží. Byly skáceny lípy kolem kostela a stavba najednou padla do oka každému návštěvníkovi. To jistě pomohlo
k zviditelnění památky u širší a hlavně vlivnější veřejnosti a státních institucí. Ze sponzorských darů se podařilo upravit i okolí. A tak tu
od roku 2007 stojí kostel sv. Petra a Pavla v plné kráse.