Projekt Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření městyse Svojanov

Projekt CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014400
Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření městyse Svojanov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí