Projekt Věcné prostředky pro JSDH Svojanov

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je pořízení světlovacího systému, 4 kusů hasičských LED svítilen, 2 kusů 3-dílného žebříku, obecného kladkostroje včetně lana. Výsledkem projektu je zajištění vybavení na odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek nebo extrémních mrazů.