Projekt Zásahové vozidlo pro JSDH Svojanov

Zásahové vozidlo pro JSDH Svojanov
Městys Svojanov získal dotaci na projekt s názvem „Zásahové vozidlo pro JSDH Svojanov“.

Stručný popis projektu
Projekt řeší absenci zásahové vozidla pro JPO III Svojanov v oblasti nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Svojanov a blízké okolí bývá často postiženo náledím a sněhovou pokrývkou. Z těchto důvodů bývá především místní část Studenec a osada Korýtka běžně několik dní nepřístupná (v lednu 2017 to bylo celkem 14 dní). V takových případech je nutné mít zajištěnu techniku pro zásobování a evakuaci osob. Stejně tak při záplavách nebo povodních, které nás v minulých letech také často postihly, bývá zaplavena komunikace mezi Svojanovem a Dolní Lhotou.

Pořízením nového zásahového vozidla budou řešeny tyto oblasti:
– zajištění sjízdnosti komunikací při pádu stromů a jiných překážek vlivem silného větru, nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz nebo náledí

– zajištění dostupnosti potravin, lékařské pomoci a poštovních služeb v době odříznutí jednotlivých lokalit městyse Svojanov, Hamrů a Stašova od okolního světa rovněž vlivem nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, náledí nebo silného větru

– zajištění dopravy dětí z mateřské školy do nedostupných lokalit Svojanova, Hamrů a Stašova v případě náledí vzniklého v průběhu dne

Cíle projektu
Cílem projektu je pořízení zásahové vozidla. Výsledkem projektu je zajištění evakuace a nouzového zásobování obyvatel obce pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

Termín realizace projektu
Termín realizace projektu je od 06. 12. 2017 do 30. 09. 2018. Na základě uskutečněného výběrového řízení a podepsané kupní smlouvy zajišťuje dodávku dopravního automobilu THT Polička, s. r. o.

Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.