Projekt Zásahové vozidlo pro JSDH Svojanov

je spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je pořízení zásahového vozidla. Výsledkem projektu je zajištění evakuace a nouzového zásobování obyvatel obce pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.