Přírodní galerie děl restaurátora Karla a sochaře Petra Holubových

Svojanovský lev na náměstí ve Svojanově

Studna na náměstí ve Svojanově
symbol svojanovských studánek

Zábradlí ke kostelu sv. Petra a Pavla

Památník padlým v 1. světové válce na hřbitově ve Svojanově

Zvonička v Dolní Lhotě

Rozcestník na Předměstí

Kašna a kovářské prvky u hřbitova ve Starém Svojanově

Kovářské prvky u hřbitova ve Svojanově