Projekt Souprava vybavení k odstranění padlých stromů a dlouhodobých výpadků energie

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je pořízení vybavení pro výkon činností JSDH Svojanov. Výsledkem projektu je zajištění vybavení na odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a námraz, orkánů a větrných smrští a mimořádných událostí vlivem sucha.