Soutěž o nejzajímavější vánoční betlém 2020

Vážení přátelé knih a knihovny, milí účastníci soutěže.
Rok 2020 nám připravil mnohou výzvu. I soutěž o nejzajímavější betlém je jiná. Vše se naráz uzavřelo, nebyly Svojanovské Vánoce a dokonce i knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. Zákaz shromažďování zhatil uspořádání tradičního živého betléma i výstavy betlémů.
Betlémy však ve Svojanově přesto stojí i letos. Jen je nemůžete obdivovat, jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Nový velký betlém pod vánočním stromem v městečku vznikl díky paní Janě Bačovské, můžete ho vidět za každého počasí, za dne i za tmy připomíná, že jsou tu Vánoce, svátky klidu a míru, narozeniny malého Ježíška. Všechny ostatní soutěžní betlémy si můžete prohlédnout alespoň na fotografiích na stránkách městyse Svojanova.
Velice děkuji všem, kteří si udělali čas a vytvořili betlémky do soutěže, jako každý rok na ně čeká odměna. Dík patří i všem, kteří sice netvořili, ale vybalili, sestavili a přispěli k vaší inspiraci fotografiemi svých domácích jesliček.
Věřím, že se vám betlémy budou líbit, přeji inspirativní, čtivý, krásný, šťastný a zdravý nový rok 2021 a těším se na příští ročník soutěže.
Vaše knihovnice z Dolní Lhoty

Jitka Olšánová