SDH Starý Svojanov

Založen 1899 Bylo pěknou tradicí, že s historií členy sboru seznamoval pan Ladislav Bačovský z Křibu. Ten už, bohužel, není mezi námi a s ním také odešly i všechny kroniky a historické písemnosti, které do poslední chvíle opatroval. Těžko složíme mozaiku uplynulých let ze zbylých jednacích knih, které obsahují pouze stručná fakta a zahrnují jen některé roky ze života sboru. Starší členové však jistě pamatují úspěchy hasičského sportu, budování hasičské zbrojnice, postupnou modernizaci hasicí techniky, zbudování koupaliště a celého areálu, který pamatuje nepočítaně tanečních zábav a oslav. V době, kdy ještě fungovala hospoda ve Mlýně, pořádali hasiči nejedno divadelní představení, které secvičoval divadelní hasičský soubor pod vedením pana Kleinbauera, nejeden vydařený ples a samozřejmě dětské maškarní bály. Jejich dědové a pradědové koupili první ruční džberovou stříkačku v roce 1938, pak motorovou dvoukolovou stříkačku od fy Sigmund Olomouc Lutín. V počátku padesátých let už další generace zakoupila první hasičské autoTatra. V roce 1958 byla zakoupena Tatra 805, k ní pak v roce 1968 motorová stříkačka PS 12. S touto výbavou bratři hasiči zasahovali u požárů, jezdili na soutěže a dělali čest svému sboru.

Historické fotografie