SDH Předměstí

Sbor byl založen 1. listopadu 1908.

Nyní čítá kolem 60 členů.  Podílí se na organizaci kulturních a tradičních akcí. Jsou sborem lidí, kteří se věnují hasičskému sportu a reprezentují městys v rámci Svitavské ligy, večerních stovek v Kamenci a dále v postupových soutěžích.

Svou základnu mají v Předměstí, ve zrekonstruované a zmodernizované hasičské zbrojnici, k tréninku slouží upravené hřiště, kde od roku 2020 přibude i tolik potřebné nové sociální zázemí.