Korýtka

Po roce 1801 nechal tehdejší majitel hradu Jiří Heissler (poštmistr v Běchovicích u Prahy ) v místě zvaném Korejtka postavit osadu se šesti domky. Dostala tehdy jméno Georgtahll – „Jiřího údolí“. To se však neujalo a zůstaly Korejtka. 
Na tuto osadu nechal vyměřit 12 ha půdy. Popisná čísla byla zahrnuta do seznamu Starého Svojanova, kde v té době bylo poslední čp.47 Johana Moravce (dnešní čp. 56). Tak domky v Korejtkách dostaly čísla 48,49,50,51,52 a 53. Do nich se během roku 1802 nastěhovali cizí občané, vesměs ze Sudet. Při přečíslování Starého Svojanova v roce 1869, dostaly domky na Korejtkách vlastní řadu čísel 1-6. Když byla osada přiřazena do katastru Svojanov, byla čísla změněna na 151-156. Původní číslo 52 vyhořelo. Stálo mezi dnešními č. 156 a 155 .
Dnes Korejtka obývají a udržují jen chalupáři.