symboly městyse

náš městys


Svojanov leží na pomezí Čech a Moravy malebném údolí říčky Křetínky. Městys tvoří místní časti Svojanov s osadou Korýtka, Starý Svojanov a Předměstí s osadami Hutě, Studenec a Dolní Lhota. První zmínka o městysi se objevila v roce 1287 ve Zbraslavské kronice. Od roku 1538 má svůj znak. Základní vliv na vznik a rozvoj měl vždy královský hrad Svojanov. 
Největší rozkvět Svojanov zaznamenal v 19. na počátku 20. století, kdy se tu rozvinul textilní průmysl. V roce 1857 čítal Svojanov téměř dva tisíce obyvatel. 
Dnes se nám daří počty udržovat mezi 400 – 415 obyvateli. V posledním desetiletí již tolik mladých neodchází, i když, díky špatné dopravní dostupnosti do měst s pracovní příležitostí, není na úpatí českomoravské vrchoviny život jednoduchý. O to více iniciativy musí vedení městyse vyvinout pro udržení standartu bydlení.A je pro nás odměnou, když slyšíme ohlasy na viditelné změny.Svojanov měl vždy své kouzlo pro návštěvníky. A tak se snažíme , aby tento dojem nevytvářila jen okolní krajina, ale vesnice sama. 
13.10.2006 byl Svojanovu navrácen statut Městys a 25. května stejného roku vlajka. 
 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

nové fotografie

Vítání občánku 2017

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce