symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

naše obec - Hutě


HUTĚ
Hraniční potok mezi Čechami a Moravou tvoří také zároveň hranici obce. Z údolí Křetínky se do obou stran prolamují boční údolí. První po levé straně jsou Roudníky, ve kterých se dolovala již na počátku 19.století tuha, která se zpracovávala na hradě Svojanově, a také se vyvážela až do Anglie.
V údolí leží osada Hutě, která měla původně jen dva domy, mlýn a jednu zemědělskou usedlost. 
Od počátku 18.století byli ve mlýně Ehrenbergerovi a stejně dlouho byli na svém podsedku sousedé Tesařovi . Současný majitel čísla 2 je prapra…vnuk Tesařových.
Dnes tu stojí dvanáct domků, ve kterých žije osmnáct trvale přihlášených občanů. Ovšem podle Statisticko-topografické knihy Královehradecké diecéze od Josefa Antonína Šrůtka vydané v roce 1857 zde stály tři domy, ve kterých žilo 24 osadníků. V té době tu byla dolována tuha/grafit/. Krásnou ukázkou tehdejších manufaktur na zpracování grafitu jsou kamna, která můžeme vidět na hradě Svojanov. 
Dalším údolím po levé straně jsou Jezdiny, kde rostou vzácné druhy rostlin jako sasanka chlumní, konvalinka nebo střevičník pantoflíček.

DOLOVÁNÍ TUHY V HUTÍCH
K řece Křetínce se svažuje několik překrásných údolí.V Hutích to jsou Roudníky.V Roudníkách se dolovala tuha.Vytěženou tuhu odváželi do továrny na tuhové zboží na Předměstí.Vystavěl ji tehdejší majitel panství svojanovského Martin Dlouhý.Z tuhy vyráběl kuchyňské nádobí,umělecké ornamenty, sochy a vázy.Přečištěnou tuhu odvážel v bečkách do Anglie. Vypráví se,že v Roudníkách žili důlní mužíci,kteří bránili pronikání lidí do podzemních tajemství.Dnes jsou štoly zasypané.Při procházce touto krásnou přírodou nám dávnou dobu těžení tuhy připomenou už jen zbytky štol.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce