symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

občanské sdružení


Občanské sdružení "DOMOV BYSTRÉ" bylo založeno z podnětu zdravotníků a starostů obcí mikroregionu Bystré v květnu 1996. Činnost zahájilo v dubnu 1997. Jeho hlavní činností až do současnosti je poskytování pečovatelských služeb v obcích regionu a v Domě s pečovatelskou službou v Bystrém. Sdružení má v současné době 20 členů, je samostatnou právnickou osobou. Členství ve sdružení je individuální a čestné. Členem se všemi právy a povinnostmi se může stát každý občan starší 18ti let, který akceptuje cíle sdružení. 
Cílem činnosti sdružení je vytvořit zdravotní a sociální zázemí nemocným, osamělým a jinak postiženým spoluobčanům.Naše služby mají umožnit klientům co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a zajistit jim určitou míru komfortu tělesného i duševního. Hygienické a technické zázemí má pečovatelská služba v DPS Bystrém. 
Působnost sdružení: Bystré, Trpín, Hlásnice, Svojanov, Starý Svojanov, Dolní Lhota, Předměstí, Rohozná, Nedvězí, Hartmanice, Sulkovec, Polom, Nyklovice, Studenec,
V současné době poskytujeme služby 198 klientům. Naše služba je mobilní, využíváme dva osobní automobily, pečovatelky jsou zároveň řidiči vozidla.


 

 

 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce