symboly městyse

sbor dobrovolných hasičů Předměstí


SDH Předměstí

V současné době má sbor 57 členů včetně družstva mladých hasičů Obce Svojanov,kteří jsou zaregistrováni v našem sboru.
Sbor byl založen v roce 1908, takže nás v příštím roce čeká 100leté výročí založení.
Technika, kterou sbor vlastní se skládá z ruční stříkačky, zásahové stříkačky PS-12, soutěžní motorové stříkačky PS-12 včetně příslušenství, osobního užitkového automobilu – Ford-tranzit.
Členové sboru se aktivně podílejí na kulturních akcích v obci:obecní ples, pálení čarodějnic,vítání léta, poutˇový fotbal, Majdalénka, loučení s létem.
Pravidelně výtečně reprezentujeme obec na okrskových okresních soutěžích.
Po dokončení výstavby hřiště pod rybníkem zde budou pořádány i okrskové soutěže.

naše internetové stránky: www.sdh-predmesti.wz.cz
 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

nové fotografie

Vítání občánku 2017

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce