symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

sbor dobrovolných hasičů


Sbor dobrovolných hasičů
Starý Svojanov
Založen 1899

Bylo pěknou tradicí, že s historii nás seznamoval pan Ladislav Bačovský s Křibu. Ten už bohužel není mezi námi a sním také odešly na věčnost i všechny kroniky a historické písemnosti , které pan Bačovský do poslední chvíle opatroval. Těžko dnes budeme skládat mozaiku uplynulých let ze zbylých jednacích knih,které obsahují pouze stručná fakta a zahrnují jen některé ročníky života sboru.
Starší členové však jistě pamatují úspěchy hasičského sportu,budování hasičské zbrojnice, postupnou modernizaci hasící techniky, zbudování koupaliště a celého areálu, který pamatuje
nepočítaně tanečních zábav a oslav. V době, kdy ještě fungovala hospoda ve Mlýně , pořádali hasiči nejedno divadelní představení, které secvičoval divadelní hasičský soubor pod vedením pana Kleinbauera, nejeden vydařený ples a samozřejmě dětské maškarní bály. Dnes mnozí z těch dětí, jenž mají doma ve svých albech fotky šašků , kovbojů a princezen pořádají pro své rodiče oslavu plnou vzpomínek. 
Jejich dědové a pradědové koupili první ruční džberovou stříkačku, v roce 1938 pak motorovou dvoukolovou stříkačku od fy Sigmund Olomouc Lutín.V počátku padesátých let
už další generace zakoupila první hasičské auto Tatra. V roce 1958 byla zakoupena Tatra 805,
k ní pak v roce 1968 motorová stříkačka PS 12. A s touto výbavou zasahovali u požárů , jezdili na soutěže a dělali čest svému sboru bratři hasiči až do letošního roku. Dnes máme v hasičské zbrojnici zaparkovanou Škodu 706 RTO, která slouží jednotce požární ochrany Svojanov jako zásahové vozidlo . Členové našeho sboru jsou součástí zásahové jednotky JPO III. Svojanov, která napomáhá u zásahů v našem regionu společně s HZS Svitavy.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce