symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

mateřská škola


Mateřská škola Starý Svojanov, okr.Svitavy

Naše MŠ byla ve Starém Svojanově zřízena v říjnu r. 1974 v budově bývalé obecné školy. Původně jednotřídní MŠ pro obce Svojanov a Bohuňov se brzy stala školkou družstevní a rozrostla se na třídy dvě. Jejím provozovatelem bylo JZD Úsvit Vítějeves.
Po roce 1989 školku převzala obec Svojanov. Pro malý počet dětí byl počet zaměstnanců postupně zredukován a v roce 1993 zde již byla jen jedna učitelka, pověřená vedení a jedna provozní zaměstnankyně. Od 1.1.2003 nabyla MŠ právní subjektivitu a název Mateřská škola Starý Svojanov, okr.Svitavy. Na základě konkurzu byla do funkce ředitelky jmenována Jana Bačovská. 
Protože došlo k nárustu počtu zapsaných dětí /tento šk.rok 18 , z toho 17 ze Svojanova a 1 z Bohuňova/, mohla být po letech zaměstnána od 2.1.2007 na částečný úvazek další učitelka p. Veronika Bačovská. Provozní je od letošního roku p. Ivana Hudská. Účetnictví nám zpracovává p. Marie Jedličková.
Školka má dobré materiální vybavení, dobře spolupracuje jak s rodiči, tak se zřizovatelem. 
Provoz MŠ je denně od 7:00hod. do 15:00 hod.
MŠ se významně podílí na kulturním životě obce, ať již svými akcemi , do nichž zapojuje i občany, nebo svými vystoupeními mile obohacuje akce obecní.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce