symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

mikroregiony a svazky - Kraj Smetany a Martinů


V místech, kde se východní Čechy mění v západní Moravu, tam kde se vůně lesů potkává s vůní sena na pokosených loukách, kde uslyšíte cvrčka a v dáli hlas kostelních zvonů, tam leží zapomenutý kraj, kraj mistrů české hudby - Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Možná právě teď je ten nejvhodnější okamžik se zastavit a strávit zde příjemné chvíle. Buďte vítáni.

Historie osídlení celé oblasti začala již před obdobím vlády českého krále Přemysla Otakara II. (13. stol.). Touto krajinou tehdy vedla jedna z obchodních cest spojujících Čechy s Moravou, později (v 19. stol.) nazvaná jako "Trstenická stezka".

Lidé zde v průběhu staletí prožili mnoho zajímavých událostí a tvořili věci, které vždy našly své místo. Zdá se až neuvěřitelné, kolik odkazů minulosti se po staletí dochovalo do dnešních dnů.


       

Kulturní punc regionu nesmazatelně vtiskla jména významných českých hudebních skladatelů - Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Atmosféra rodného kraje jim často bývala inspirací k jejich tvorbě. Zajímavé prostředí, lidské vazby a vztahy i působivá příroda vábila a stále přitahuje mnoho dalších umělců, především spisovatelů a výtvarníků, kteří zde tvoří jedny ze svých nejlepší děl.

Region je z pohledu sportu velmi vhodný pro pobytová soustředění sportovních oddílů a klubů, ale i rodin s dětmi, skupin a jednotlivců. Předností sportovišť v obcích je jejich přírodně-rekreační charakter, nižší vytíženost a nízká cena pronájmu. Předností sportovišť ve městech (Polička, Litomyšl) je vysoká kvalita a vybavenost, stále za ceny podstatně nižší než ve velkých městech. K rekreaci lze využít velké množství turistických cest a nově značených cyklotras.

Celoročně je v regionu k dispozici cca 990 lůžek různé vybavenosti pokojů a kvality a cca 500 lůžek sezónních v dětských táborech a rekreačních zařízeních.

V oblasti se nachází více než 100 zařízení poskytujících občerstvení a stravování (v r. 2001: 57 restaurací, 24 hostinců, 3 kavárny, 23 občerstvovacích provozoven - mléčné jídelny, bistra, herny).
www.regionsm.cz/old/index.html


 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce