symboly městyse

Kostel sv. Mikuláše


Kostel sv. Mikuláše
ve Starém Svojanově

Ve stínu královského hradu, který založil Přemysl Otakar II.kolem roku 1260 na zemské stezce spojující Čechy s Moravou, objevíme poklad gotického umění z doby vlády Otce vlasti Karla IV., kostel sv. Mikuláše. 
Nově opravený a restaurovaný kostel se stává výmluvným svědectvím kulturní a náboženské velikosti našeho středověku. Kostelní věže a věžičky i sám gotický lomený oblouk jsou výmluvným orientačním symbolem, který ukazuje vzhůru. Byly a jsou výzvou, abychom se napřímili a hleděli vzhůru za horizont všedních dnů, nezdarů i porážek.
Díky odborné a pečlivé práci restaurátorů, jako i dalších řemeslníků, za velkorysé finanční podpory řady společností můžeme i my při našich cestách obdivovat nově navrácený skvost.
Kostel sv. Mikuláše je jedinečné místo, kde se otiskla a dodnes dochovala představa našich předků o světě a o Bohu. 

Kostel můžete navštívit době mše svaté 
- neděle v 10,00 a středa v 16,30
Nebo telefonické domluvě s průvodcem, který Vám podrobně vyloží historii kostela a význam nástěnných maleb.

Aneta Doležalová: 777 192 115
Mgr. Jana Peterková: 737 726 978
 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Vítání občánku 2017

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce