symboly městyse

knihovny - Vánoční soutěž 2015


Vánoční soutěž 2015

Již druhý ročník přehlídky se uskutečnil v sobotu 13. září 2015.
Na zahradě knihovny v Dolní Lhotě se opět po roce se sešly šikulky ze Svojanova a představily svá dílka a um. Zúčastnit se mohl každý bez rozdílu věku a předvést se mohlo cokoliv. 
Vystoupili mladí hudebníci a zpěváci, zazněly flétny, klávesy i kytara a velký ohlas sklidila „hadí žena“ z Dolní Lhoty, při jejímž vystoupení jsme všichni tajili dech. Následně v budově knihovny proběhlo malé občerstvení a výstava krásných obrázků, keramiky, plstěných a háčkovaných výrobků, šperků a fotografií od našich spoluobčanů. Každý talent byl na závěr odměněn drobnou odměnou. 
Pro děti bylo připraveno zábavné plnění úkolů a také obrázková výstava „Hádej knihu“ , která vznikla jako součást projektu Nezapomeňte se vrátit. Zde měli děti hádat podle tří obrázků název pohádkové knížky. 
Akce se zúčastnilo 42 návštěvníků. Bylo to velmi příjemné odpoledne a věříme, že se nám podaří akci zopakovat opět v příštím roce.
Děkuji všem, kteří se na akci podíleli.

Jitka Olšánová knihovnice 
 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

nové fotografie

Vítání občánku 2017

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce